• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

 Vochtmeting/ inspectie aan een mast rot aan mastvoet Nieuwe mast blokken en masten  Inspection in Portugal  

Mast en tuigage inspectie in de scheepvaart

Voor keuringen van mast en tuigage aan zeilschepen neemt men een inspecteur in de arm, om mast, gaand en stand wand te laten inspecteren.

Rob Peetoom begon ruim 30 jaar geleden in de internationale vaart als stuurman/ machinist. Daar leerde ik hoe belangrijk goed onderhoud en regelmatige veiligheidsinspecties zijn voor een geslaagde overtocht. In de ruim twintig jaar als eigenaar en schipper van verschillende zeilcharterschepen was veiligheid voor mijn gasten essentieel.

''Nu werk ik als één van de weinige zelfstandige inspecteurs in Nederland en buitenland voornamelijk gericht op mast & tuigage expertise.

Ik ben beschikbaar als mast en tuigage inspecteur voor particuliere jachten en de professionele zeilchartervaart.

Advies over bijvoorbeeld verwijderen/ repareren van rottigheid uit het hout van de mast en/ of volgens de regels vervangen van een mast zijn één van de zaken die ik behandel. Het gaat om oplossingen zoeken waarbij veiligheid hoog in het vaandel staat en alles volgens de wet is opgebouwd.

Is het materiaal goedgekeurd, dan ontvangt de eigenaar van een beroepsmatig zeilschip in Nederland een tuigagecertificaat, dat tweeënhalf jaar geldig is en een mast certificaat dat 5 jaar geldig is.

Wat doe ik;

 • Houten mast/ rondhout inspectie; Naast het optisch controleren van zowel uw mast alsmede gieken, kluiverboom, gaffel etc. kan ik een grondige inspectie houden middels verschillende technieken op vochtigheidsgraad.  Op deze manier weet u hoe de conditie is van uw rondhout.
 • Staal mast/ rondhout inspectie. Ook een stalen mast is onderhevig aan de elementen van het weer en uiteraard zal deze ook moeten worden onderhouden. Door de mast goed te inspecteren en te onderhouden zal het voor lange tijd goed gaan, doch is het verstandig om uw mast eens door te laten meten op wanddikte. Zo kunt u er zeker van dat de mast niet van binnenuit weg roest. 
 • Mast en tuigage met certificaat ( beroepsvaart ); Een volledige keur met certificaat kunt u met een vertrouwd gevoel aan Service Maritiem overlaten. Via het NBKB ontvangt u uw certificaat zodat u weer voor de eerst volgende jaren qua papier werk alles weer op orde is. 

Wat kunt u onder andere verwachten:

 • Nadat er een afspraak gemaakt is, volgt er een inspectie aan uw mast en of tuigage.
 • Bij staande mast(en) wordt van de eigenaar of schipper verwacht dat het schip bij een plek ligt dat men met een kraan omhoog gaat voor inspectie bovenin. Dit werd vroeger middels een boodsmansstoeltje gedaan, maar gezien de veiligheid en onderlinge afspraken met collega's wordt dit niet meer gedaan.
 • Kunt u de mast strijken dan is dat nog beter.
 • Houten masten dienen om de vijf jaar gestreken te worden. Het beslag dient verwijdert te worden voor een goede en overzichtelijke inspectie. Zo ook voor de rondhouten. Alle beslag er af halen voor een overzichtelijke inspectie.
 • Het is raadzaam voor de schipper of eigenaar wanneer deze mee omhoog gaat dat hij/zij een tuigje aan heeft. Vaak heeft de kraan drijver of machinist hoogwerker deze voorhanden. (vraag er naar)
 • Na controle wordt er een rapport opgemaakt die u dan ook binnen 24 uur krijgt ( Er kan zelfs ter plekke een werklijstje opgemaakt worden ).
 • Het rapport wordt doorgestuurd naar het NBKB die nadat alles in orde wordt bevonden het certificaat voor u opmaakt.

 

Er wordt gewerkt volgens de gestelde eisen ES-TRIN die gelden voor de professionele binnenvaart.

Artikel 20.19     ES-TRIN 2017
Keuring
1. De tuigage wordt om de 2,5 jaar door de Commissie van deskundigen gekeurd.

De keuring omvat ten minste een inspectie van:
a) de zeilen, inclusief de lijken, schoothoek en reefogen;
b) de toestand van masten en rondhouten;
c) de toestand van het staand en lopend want, inclusief de draadverbindingen;
d) de uitrusting om het zeil snel en veilig te kunnen strijken;
e) de deugdelijke bevestiging van blokken van vallen en dirken;
f) de bevestiging van mastkokers en overig aan de scheepsconstructie aangebrachte bevestigingspunten van staand en lopend want;
g) de voor de zeilvoering aanwezige lieren;
h) de overige ten behoeve van het zeilen aangebrachte voorzieningen zoals zwaarden en de voor de bediening daarvan aanwezige installaties;
i) de voorzieningen die zijn getroffen om schavielen van rondhouten, staand en lopend want en zeilen te voorkomen;
j) de uitrusting als bedoeld in artikel 20.18.

2. Het onderdeks gelegen deel van doorgestoken houten masten wordt regelmatig, na een door de Commissie van deskundigen vastgelegde tussentijd, maar uiterlijk bij ieder periodiek onderzoek onderzocht. Hiertoe wordt de mast getrokken voor inspectie aangeboden.

3. Een door de Commissie van deskundigen afgegeven, gedateerd en ondertekend bewijsstuk van de laatste overeenkomstig eerste lid uitgevoerde keuring bevindt zich aan boord.

 Artikel 20.18 Uitrusting

 • 1. Schepen die met een kluiverboom of een boegspriet zijn uitgerust, moeten voorzien zijn van een kluivernet en een toereikend aantal daarbij behorende rem- en spanvoorzieningen.
 • 2. Van de in eerste lid bedoelde uitrusting kan worden afgezien indien de kluiverboom of boegspriet met een hand- en voetgeleiding is uitgerust die voldoende is gedimensioneerd voor het gebruik van een aan boord mee te voeren veiligheidsgordel.
 • 3. Voor het werken aan de tuigage dient een bootmans-stoeltje beschikbaar te zijn.
Onderstaand staat een link de regels aangaande tuigage beroepszeilschepen volgens de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen Geldende van 07-10-2018 t/m heden.