• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De tuigage van een schip is altijd onderhevig aan de elementen van het weer. Zo ontkomt men er niet altijd aan om een rondhout te vervangen daar deze niet meer voldoet aan de eisen of domweg niet meer veilig is voor het desbetreffende doel.

Voor de beroepsvaart is sinds enkele jaren de verplichting gekomen dat wanneer er een rondhout wordt vervangen voor een ander materiaal dan voorheen deze een tekening met sterkte berekening moet overdragen aan de keuringsinstantie. 

Dit kunt u door Service Maritiem laten uitvoeren, zodat bij de volgende keuring alles voor elkaar is aangaande verzekeringen etc.

Wilt u weten hoe dit verder in zijn werk gaat, neem dan gerust contact op.

  Rot onder de hommer    Nieuwe mast met gekeurd beslag