• darkblurbg

Mast en tuigage inspectie Service Maritiem

Gepubliceerd op: 12-11-2018

Naast het runnen van één van Neerlands mooiste zeilende klipper richt Service Maritiem vanaf 2019 zich ook op andere activiteiten, zoals inspecties uitvoeren van mast en tuigage aan grote zeilschepen. Sinds er zeilschepen varen is men onderhevig aan het onderhoud van zijn/haar masten en tuigage.

Keuringen van mast en tuigage aan particuliere en beroepszeilschepen is een serieuze zaak. En dus neemt men een inspecteur in de arm, om mast, gaand en stand wand te laten inspecteren.

Rob Peetoom begon op de internationale vaart 'Daar was veiligheid van de bemanning prio 1. Ik leerde hoe belangrijk goed onderhoud en regelmatige veiligheidsinspecties zijn voor een geslaagde overtocht. In de twintig jaar eigenaar en schipper van een zeilschartervaartschip was veiligheid voor mijn gasten essentieel.

''Nu werk ik als een van de weinige zelfstandige inspecteurs in Nederland. Ik overleg regelmatig met collega’s om kennis uit wisselen. Het gaat ten slotte om veiligheid. Er is ruime kennis in Nederland over het keuren van masten en tuigage van schepen op het Nederlandse water en dat moeten we zo houden.'

'Ik ben beschikbaar voor niet-zeegaande particuliere jachten en de professionele zeilchartervaart. De certificering doe ik volgens het NBKB - het Nederlands Bureau keuringen Binnenvaart. En adviseer over bijvoorbeeld verwijderen/ repareren van rottigheid uit het hout van de mast of volgens de regels vervangen van een mast. Of hoe je sluitingen goed borgt. Het gaat om oplossingen zoeken, zodat je weer veilig verder kunt varen.'

Is het materiaal goedgekeurd, dan ontvangt de eigenaar van een beroepsmatig zeilschip een certificaat, dat tweeënhalf jaar geldig is.

Neem vrijblijvend contact op als je met vragen zit over een keuring van mast of tuigage. Rob Peetoom servicemaritiem.nl